Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Series 11 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

PERC H750 Adapter 12Gb/s SAS/SATA RAID Controller, 8GB NV Cache

PERC H750 Adapter 12Gb/s SAS/SATA RAID Controller, 8GB NV Cache

7.850.000 ₫

PERC H755 Adapter NVMe Gen4 12Gb/s SAS/SATA RAID Controller, 8GB NV Cache

PERC H755 Adapter NVMe Gen4 12Gb/s SAS/SATA RAID Controller, 8GB NV Cache

14.500.000 ₫

PERC H755 Controller Front Load, 12Gb/s SAS/SATA, 8GB NV Cache

PERC H755 Controller Front Load, 12Gb/s SAS/SATA, 8GB NV Cache

8.500.000 ₫

PERC H755N Front (NVMe Only) RAID Controller, 8GB NV Cache

PERC H755N Front (NVMe Only) RAID Controller, 8GB NV Cache

Gọi để biết giá

PERC H355 Adapter PCIe Gen4 12Gb/s SAS/SATA RAID Controller

PERC H355 Adapter PCIe Gen4 12Gb/s SAS/SATA RAID Controller

7.500.000 ₫

Dell HBA355i Front, 12Gb/s SAS/SATA, 16/controller 50 with SAS Expander

Dell HBA355i Front, 12Gb/s SAS/SATA, 16/controller 50 with SAS Expander

7.500.000 ₫