Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Network Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Networking

HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (665240-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (665240-B21)

$96.88

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter (647594-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter (647594-B21)

$114.10

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter (811546-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter (811546-B21)

$227.34

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE (P21106-B21)

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE (P21106-B21)

$232.08

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41401-A2G Adapter (867707-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41401-A2G Adapter (867707-B21)

$424.11

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter (813661-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter (813661-B21)

$374.60