Network Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Networking

HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (665240-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (665240-B21)

2.790.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter (647594-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter (647594-B21)

2.650.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter (811546-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter (811546-B21)

5.350.000 ₫

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE (P21106-B21)

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE (P21106-B21)

5.390.000 ₫

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41401-A2G Adapter (867707-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41401-A2G Adapter (867707-B21)

9.850.000 ₫

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter (813661-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter (813661-B21)

8.700.000 ₫