Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

OfficeConnect 1920S

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE OfficeConnect 1920S 8G Switch (JL380A)

HPE 1920S 8G Switch
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

$158.88

HPE OfficeConnect 1920S 8G PPoE+ 65W Switch (JL383A)

HPE 1920S 8G PPoE+ 65W Switch
4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports
4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports

$262.22

HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP Switch (JL381A)

HPE 1920S 24G 2SFP Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 port
2 SFP 100/1000 Mbps portsts

$312.16

HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PPoE+ 185W Switch (JL384A)

HPE 1920S 24G 2SFP Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 port
2 SFP 100/1000 Mbps portsts

$538.21

HPE OfficeConnect 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch (JL385A)

HPE 1920S 24G 2SFP PoE+ 370W Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports
2 SFP 100/1000 Mbps ports

$770.72

HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP Switch (JL382A)

HPE 1920S 48G 4SFP Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
4 SFP 100/1000 Mbps ports

$667.38