Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

RDIMMs/ LRDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

$96.88

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

$161.46

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

$322.93

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

$667.38

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (7X77A01301)

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (7X77A01301)

$94.73

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM (7X77A01302)

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM (7X77A01302)

$193.76