Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

RAID Controllers (PERC)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal

Dell PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal

3.250.000 ₫

Dell PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Dell PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

7.425.000 ₫

Dell PERC H730 Integrated 12Gb/s SAS 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Dell PERC H730 Mini Mono Integrated 12Gb/s SAS  2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60) 

4.500.000 ₫ 2.800.000 ₫

Dell PERC H730P Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Dell PERC H730P Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

7.625.000 ₫

PERC H740P Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 8GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

PERC H740P Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal 8GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

15.900.000 ₫

PERC H830 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

PERC H830 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 External, 2GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

7.148.000 ₫