Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

RAID Controllers (PERC)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, No Cache

PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, No Cache 

$139.94

PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 1GB NV Cache

PERC H730 Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 1GB NV Cache

$319.70

PERC H730 Mini Mono 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 1GB NV Cache

PERC H730 Mini Mono 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 1GB NV Cache

$193.76 $120.56

PERC H730P Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 2GB NV Cache

PERC H730P Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 2GB NV Cache

Gọi để biết giá

PERC H730P Mini Mono 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 2GB NV Cache

PERC H730P Mini Mono 12Gb/s SAS/SATA PCI-e 3.0 2x4 Internal, 2GB NV Cache

$329.39

PERC H740P Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCIe 3.1 2x4 Internal, 8GB NV Cache

PERC H740P Adapter 12Gb/s SAS/SATA PCIe 3.1 2x4 Internal, 8GB NV Cache

$684.61