Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

HDD Trays

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Tray Caddy 3.5" HP Workstation

Tray Caddy 3.5" HP Workstation

For Workstation Z2 G4, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4

250.000 ₫

ThinkStation Storage Kit-P340 (4XH1B85930)

ThinkStation Storage Kit-P340 (4XH1B85930)

1.250.000 ₫

ThinkStation Storage Kit-P350

ThinkStation Storage Kit-P350

1.450.000 ₫

HDD Metal Drive Bay and Slip Bracket for T40, T3640, T3650 (04W2CH)

HDD Metal Drive Bay and Slip Bracket for T40, T3640, T3650 (04W2CH)n

450.000 ₫

Tray Lenovo ThinkStation P520 Workstation

Tray Lenovo ThinkStation P520 Workstation

550.000 ₫

Tray HDD HP 3.5" to 2.5" SATA SAS Adapter Bracket Caddy

Tray HDD HP 3.5" to 2.5" SATA SAS Adapter Bracket Caddy

For Workstation Z2 G4, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4

485.000 ₫