Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Platinum

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Platinum 8253 Processor 22M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Platinum 8253 2.2G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933

$3,216.36

Intel Xeon Platinum 8256 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

Intel Xeon Platinum 8256 3.8GHz, 4C/8T 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

$7,246.50

Intel Xeon Platinum 8260 Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Platinum 8260 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

$4,843.92

Intel Xeon Platinum 8260L Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Platinum 8260L 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

$7,961.25

Intel Xeon Platinum 8260Y Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Platinum 8260Y 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

$5,502.69

Intel Xeon Platinum 8268 Processor 35.75M Cache, 2.90 GHz

Intel Xeon Platinum 8268 2.9G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

$6,510.23