Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Smart-UPS On-Line

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
UPS

APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT2200RMXLI)

APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit
(SRT2200RMXLI)

$1,429.49

APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT2200XLI)

APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT2200XLI)

$1,104.41

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT3000RMXLI)

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT3000RMXLI)

$1,950.48

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT3000XLI)

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V, 8x C13+2x C19 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT3000XLI)

$1,494.08

APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT5KRMXLI)

APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit (SRT5KRMXLI)

$2,850.38

APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Tower, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT5KXLI)

APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Tower, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit (SRT5KXLI)

$2,734.12