Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Hard Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (P04693-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (P04693-B21)

$193.76

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P40430-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P40430-B21)

$176.53

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872475-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872475-B21)

$165.77

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P28028-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P28028-B21)

$232.29

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

$208.83 $201.08

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (P04695-B21)

HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (P04695-B21)

$279.87