Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

PowerEdge R750xs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Processor

Dell PowerEdge R750xs 8x 3.5" Silver 4309Y

 • 2 x Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
 • 64GB (4 x 16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 
 • 4 x Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
 • PERC H755 Controller Front Load, 12Gb/s SAS/SATA, 8GB NV Cache
 • NIC: 2 x 1 GbE LOM & Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: Up to 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slots
 • Storage: 8 x 3.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge R750xs 8x 3.5" Silver 4310

 • 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 
 • 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 
 • Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive 
 • PERC H755 Controller Front Load, 12Gb/s SAS/SATA, 8GB NV Cache
 • NIC: 2 x 1 GbE LOM & Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: Up to 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slots
 • Storage: 8 x 3.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
$3,560.82

Dell PowerEdge R750xs 8x 3.5" Silver 4314

 • 1 x Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666
 • 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE x8
 • 2 x Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hard Drive 
 • PERC H755 Controller Front Load, 12Gb/s SAS/SATA, 8GB NV Cache
 • Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM and OCP x16 Mezz 3.0 (optional)
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: Up to 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slots
 • Storage: 8 x 3.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+0), 800W
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge R750xs 8x 3.5" Silver 4316

 • 1 x Intel Xeon Silver 4316 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666
 • 64GB (2 x 32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 3 x Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
 • PERC H755 Controller Front Load, 12Gb/s SAS/SATA, 8GB NV Cache
 • Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM and OCP x16 Mezz 3.0 (optional) 
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: Up to 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slots
 • Storage: 8 x 3.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge R750xs 8x 3.5" Gold 5317

 • 2 x Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933
 • 128GB (4 x 32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 2 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR
 • PERC H755 Controller Front Load, 12Gb/s SAS/SATA, 8GB NV Cache
 • Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM and OCP x16 Mezz 3.0 (optional)
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: Up to 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slots
 • Storage: 8 x 3.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge R750xs 8x 3.5" Gold 5320

 • 1 x Intel Xeon Gold 5320 2.2G, 26C/52T, 11.2GT/s, 39M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-2933
 • 128GB (4 x 32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 2 x Dell 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 3 DWPD
 • PERC H755 Controller Front Load, 12Gb/s SAS/SATA, 8GB NV Cache
 • Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM and OCP x16 Mezz 3.0 (optional)
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: Up to 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slots
 • Storage: 8 x 3.5-inch Hot-plug SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD)
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+0), 800W
 • Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A
 • PowerEdge 2U Standard Bezel
 • Form Factor: 2U Rack Server, ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm
 • Warranty : 4 Year ProSupport and NBD Onsite
Gọi để biết giá