Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Transceiver Module

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

$193.76

HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver JD119B

HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver JD119B

$465.02

HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver JD118B

HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver JD118B

$217.44

HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver J4860C

HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver J4860C

$2,884.82

HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver (J4859D)

HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver (J4859D)

$469.32

HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver J4859C

HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver J4859C

$473.63