PowerEdge T550

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Dell PowerEdge T550 3.5" Silver 4310

 • 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666
 • 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive
 • PERC H755 Controller Adapter, 8GB NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slot
 • Storage: 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) Hot Plug
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+0), 1100W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: 5U Tower server
 • Warranty : 4 Year ProSupport
86.500.000 ₫

Dell PowerEdge T550 3.5" Silver 4314

 • 1 x Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666
 • 32GB (2 x 16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 2 x Dell 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive
 • PERC H755 Controller Adapter, 8GB NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slot
 • Storage: 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) Hot Plug
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+0), 1100W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: 5U Tower server
 • Warranty : 4 Year ProSupport
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge T550 3.5" Silver 4316

 • 1 x Intel Xeon Silver 4316 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666
 • 32GB (2 x 16GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 4 x Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
 • PERC H755 Controller Adapter, 8GB NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slot
 • Storage: 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) Hot Plug
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+0), 1100W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: 5U Tower server
 • Warranty : 4 Year ProSupport
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge T550 3.5" Gold 5320

 • 2 x Intel Xeon Gold 5320 2.2G, 26C/52T, 11.2GT/s, 39M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-2933
 • 128GB (4 x 32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 2 x Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR
 • PERC H755 Controller Adapter, 8GB NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slot
 • Storage: 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) Hot Plug
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: 5U Tower server
 • Warranty : 4 Year ProSupport
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge T550 3.5" Gold 6326

 • 1 x Intel Xeon Gold 6326 2.9G, 16C/32T, 11.2GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-3200
 • 128GB (4 x 32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • BOSS-S2 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1)
 • PERC H755 Controller Adapter, 8GB NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slot
 • Storage: 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) Hot Plug
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: 5U Tower server
 • Warranty : 4 Year ProSupport
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge T550 3.5" Gold 6338

 • 2 x Intel Xeon Gold 6338 2G, 32C/64T, 11.2GT/s, 48M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-3200 
 • 256GB (8 x 32GB) RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
 • 8 x Dell 3.84TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR
 • PERC H755 Controller Adapter, 8GB NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
 • iDRAC9, Enterprise 15G
 • Slots: 5 x PCIe Gen4 slots + 1 x PCIe Gen3 slot
 • Storage: 8 x 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) Hot Plug
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W
 • Power Cord - C13, 1.9M, 250V, 10A
 • Form factor: 5U Tower server
 • Warranty : 4 Year ProSupport
Gọi để biết giá