Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Heatsink/ Fan

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell kit Heat Sink for R740/R740XD/R640, 125W or lower CPU (low profile, low cost, Heatsink/Fan

Dell kit Heat Sink for R740/R740XD/R640, 125W or lower CPU (low profile, low cost, Heatsink/Fan

1.450.000 ₫

Dell Kit Heat Sink for 2nd CPU, R440, APAC, Heatsink/Fan

Dell Kit Heat Sink for 2nd CPU, R440, APAC, Heatsink/Fan

1.450.000 ₫

Dell Kit Heat Sink for 2nd CPU, x8/ x12 Chassis, R540| Heatsink/Fan

Dell Kit Heat Sink for 2nd CPU, x8/ x12 Chassis, R540| Heatsink/Fan

1.450.000 ₫

Dell Kit Heat Sink for 2nd CPU, R640| Heatsink/Fan

Dell Kit Heat Sink for 2nd CPU, R640| Heatsink/Fan

1.450.000 ₫

Heat sink for PowerEdge T640/T440 for CPUs up to 165W

Heat sink for PowerEdge T640/T440 for CPUs up to 165W

1.150.000 ₫

Heat Sink for HPE DL380 Gen10 Kit & 2 x Fans

Heat Sink for HPE DL380 Gen10 Kit & 2 x Fans

Gọi để biết giá