Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

RackStation

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

Synology RackStation RS422+

 •  Synology RS422+ 4-bay RackStation,AMD R1600 dual-core (4-threads) 2.6 GHz up to 3.1 GHz,2 GB DDR4 ECC,2 x 1GbE RJ-45,E10G22-T1-Mini 10GbE RJ-45 Network Upgrade Module (optional),3Y WTY
$803.01

Synology RackStation RS822+

 • Synology RS822+ 4-bay RackStation (up to 8-bay), Quad Core 2.1 GHz, 2GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support (optional), 3Y WTY
$1,085.04

Synology RackStation RS822RP+

 • Synology RS822RP+ 4-bay RackStation (up to 8-bay), Quad Core 2.1 GHz, 2GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support (optional), Redundant power, 3Y WTY
$1,419.59

Synology RackStation RS1619xs+

 • Synology RS1619xs+ 4-bay RackStation (up to 16-bay), Quad Core 2.2 GHz, 8GB RAM (up to 64GB), 10GbE NIC support (optional), Built-in M.2 NVMe/SATA SSD slots, Redundant power, 5Y WTY
$1,982.78

Synology RackStation RS1221+

 • RS1221+
 • 8 bays
 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • Scale up to 12 drives
 • Optional 10GbE support
 • Warranty: 3 Year
$1,261.57

Synology RackStation RS1221RP+

 • Synology RS1221RP+ 8-bay RackStation (up to 12-bay), Quad Core 2.2 GHz, 4GB RAM (up to 32GB), 10GbE NIC support (optional), M.2 SSD support with M2D20, Redundant power, 3Y WTY
$1,720.56