Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

W-1300 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon W-1350 Processor 12M Cache, up to 5.00 GHz

Intel Xeon W-1350 (12 MB Cache, 6 Core, 3.3 GHz to 5.0 GHz (80W)) TDP

$288.05

Intel Xeon W-1350P Processor 12M Cache, up to 5.10 GHz

Intel Xeon W-1350P (12 MB Cache, 6 Core, 4.0 GHz to 5.1 GHz (125W)) TDP

$348.33

Intel Xeon W-1370 Processor 16M Cache, up to 5.10 GHz

Intel Xeon W-1370 (16 MB Cache, 8 Core, 2.9 GHz to 5.1 GHz (80W)) TDP

$342.30

Intel Xeon W-1370P Processor 16M Cache, up to 5.20 GHz

Intel Xeon W-1370P (16 MB Cache, 8 Core, 3.6 GHz to 5.2 GHz (125W)) TDP

$473.20

Intel Xeon W-1390 Processor 16M Cache, up to 5.20 GHz

Intel Xeon W-1390 (16 MB Cache, 8 Core, 2.8 GHz to 5.2 GHz (80W)) TDP

$503.77

Intel Xeon W-1390P Processor 16M Cache, up to 5.30 GHz

Intel Xeon W-1390P (16 MB Cache, 8 Core, 3.5 GHz to 5.3 GHz (125W)) TDP

$546.82