Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

2.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

$161.46

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

$228.20

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

$193.76

ThinkSystem 2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00022)

ThinkSystem 2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00022)

$322.93

ThinkSystem 2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00026)

ThinkSystem 2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00026)

$254.04

ThinkSystem 2.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00023)

ThinkSystem 2.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00023)

$409.04