Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T

Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

22.900.000 ₫

Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T

Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 

31.300.000 ₫

Intel Xeon Gold 5320 Processor 39M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Gold 5320 2.2G, 26C/52T, 11.2GT/s, 39M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-2933 

38.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 5320H Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon G5320H Processor (27.5M Cache, 2.40 GHz)

35.700.000 ₫

Intel Xeon Gold 5320T Processor 30M Cache, 2.30 GHz

Intel Xeon Gold 5320T Processor 30M Cache, 2.30 GHz

42.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 6312U Processor 36M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Gold 6312U Processor 36M Cache, 2.40 GHz

35.600.000 ₫