Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T

Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5318H 2.5GHz, 18C/36T

Intel Xeon Gold 5318H 2.5GHz, 18C/36T, 11.2GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2667

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T

Intel Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T

Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5320 2.2G, 26C/52T

Intel Xeon Gold 5320 2.2G, 26C/52T, 11.2GT/s, 39M Cache, Turbo, HT (185W) DDR4-2933 

Gọi để biết giá

Intel Xeon Gold 5320H 2.4GHz, 20C/40T

Intel Xeon Gold 5320H 2.4GHz, 20C/40T, 11.2GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2667

Gọi để biết giá