Intel SSD D3 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Warranty : 5 Year

2.250.000 ₫

Intel SSD D3-S4610 Series 3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Intel SSD D3-S4610 Series 3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Warranty : 5 Year

20.900.000 ₫

Intel SSD D3-S4520 Series 3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC

Intel SSD D3-S4520 Series 3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá

Intel SSD D3-S4520 Series 7.68TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC

Intel SSD D3-S4520 Series 7.68TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D4, TLC

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá