Intel SSD D3 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Warranty : 5 Year

$98.17

Intel SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Warranty : 5 Year

$139.94

Intel SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Warranty : 5 Year

$190.64

Intel SSD D3-S4510 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel SSD D3-S4510 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Warranty : 5 Year

$374.60

Intel SSD D3-S4510 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel SSD D3-S4510 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Warranty : 5 Year

$667.38

Intel SSD D3-S4510 Series 7.68TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Intel SSD D3-S4510 Series 7.68TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC

Warranty : 5 Year

Gọi để biết giá