Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

W-1200 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon W-1250 Processor 12M Cache, 3.30 GHz

Intel Xeon W-1250 (6 Core, 12M cache, base 3.3GHz, up to 4.7GHz) DDR4-2666

Warranty : 3 Year

$256.19

Intel Xeon W-1250P Processor 12M Cache, 4.10 GHz

Intel Xeon W-1250P (6 Core, 12M cache, base 4.1GHz, up to 4.8GHz) DDR4-2666

Warranty : 3 Year

$339.72

Intel Xeon W-1270 Processor 16M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon W-1270 (8 Core, 16M cache, base 3.4GHz, up to 5.0GHz) DDR4 2933

Warranty : 3 Year

$374.60 $340.15

Intel Xeon W-1270P Processor 16M Cache, 3.80 GHz

Intel Xeon W-1270P (8 Core, 16M cache, base 3.8GHz, up to 5.1GHz) DDR4-2933

Warranty : 3 Year

$452.10

Intel Xeon W-1290 Processor 20M Cache, 3.20 GHz

Intel Xeon W-1290 (10 Core, 20M cache, base 3.2GHz, up to 5.2GHz) DDR4 2933

Warranty : 3 Year

$557.59

Intel Xeon W-1290P Processor 20M Cache, 3.70 GHz

Intel Xeon W-1290P (10 Core, 20M cache, base 3.7GHz, up to 5.3GHz) DDR4-2933

Warranty : 3 Year

$624.33