Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Generation, 14G

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W

Dell Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W 

2.950.000 ₫

Dell Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 550W

Dell Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 550W

3.450.000 ₫

Dell Single, Hot-plug, Power Supply (1+0), 750W

Dell Single, Hot-plug, Power Supply (1+0), 750W

3.250.000 ₫

Dell Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 1100W

Dell Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 1100W

5.450.000 ₫

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1),FH

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1),FH

Gọi để biết giá

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 480GB (RAID 1),FH

Dell BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 480GB (RAID 1),FH

Gọi để biết giá