Intel 1GbE

Intel 1GbE

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

895.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

1.850.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

3.750.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2

3.750.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2

Gọi để biết giá

Intel Ethernet Server Adapter I350-F4

Intel Ethernet Server Adapter I350-F4

12.700.000 ₫