Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel 1GbE

Intel 1GbE

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Ethernet Adapter I225-T1 2.5GbE NIC

Intel Ethernet Adapter I225-T1 2.5GbE NIC 

Gọi để biết giá

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

$38.54

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

$62.43

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Gọi để biết giá

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2

Gọi để biết giá

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2

Gọi để biết giá