Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

4th Gen AMD EPYC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M Cache (200W) DDR5-4800

AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M Cache (200W) DDR5-4800

Gọi để biết giá

AMD EPYC 9174F 4.10GHz, 16C/32T, 256M Cache (320W) DDR5-4800

AMD EPYC 9174F 4.10GHz, 16C/32T, 256M Cache (320W) DDR5-4800 

Gọi để biết giá

AMD EPYC 9224 2.50GHz, 24C/48T, 64M Cache (200W) DDR5-4800

AMD EPYC 9224 2.50GHz, 24C/48T, 64M Cache (200W) DDR5-4800 

Gọi để biết giá

AMD EPYC 9274F 4.05Ghz 24C/48T 256MB Cache 320W DDR5-4800

AMD EPYC 9274F 4.05Ghz 24C/48T 256MB Cache 320W DDR5-4800 

Gọi để biết giá

AMD EPYC 9334 2.70GHz, 32C/64T, 128M Cache (210W) DDR5-4800

AMD EPYC 9334 2.70GHz, 32C/64T, 128M Cache (210W) DDR5-4800

Gọi để biết giá

AMD EPYC 9354 3.25GHz, 32C/64T, 256M Cache (280W) DDR5-4800

AMD EPYC 9354 3.25GHz, 32C/64T, 256M Cache (280W) DDR5-4800

Gọi để biết giá