Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Graphics Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

AMD Radeon Pro W5700, 8 GB GDDR6, 5 mDP, USB-C

AMD Radeon Pro W5700, 8 GB GDDR6, 5 mDP, USB-C

$1,011.84

AMD Radeon Pro WX 3200, 4 GB GDDR5, 4 mDP

AMD Radeon Pro WX 3200, 4 GB GDDR5, 4 mDP

Gọi để biết giá

AMD Radeon Pro WX 5100, 8GB, 4 DP

AMD Radeon Pro WX 5100, 8GB, 4 DP

$421.96

NVIDIA T400, 2 GB GDDR6, 3 mDP to DP adapters

NVIDIA T400, 2 GB GDDR6, 3 mDP to DP adapters

Gọi để biết giá

NVIDIA T400, 4 GB GDDR6, 3 mDP to DP adapters

NVIDIA T400, 4 GB GDDR6, 3 mDP to DP adapters

Gọi để biết giá

NVIDIA T600, 4 GB GDDR6, 4 mDP to DP adapters

NVIDIA T600, 4 GB GDDR6, 4 mDP to DP adapters

Gọi để biết giá