Graphics Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

AMD Radeon Pro W5700, 8 GB GDDR6, 5 mDP, USB-C

AMD Radeon Pro W5700, 8 GB GDDR6, 5 mDP, USB-C

23.500.000 ₫

AMD Radeon Pro WX 3200, 4 GB GDDR5, 4 mDP

AMD Radeon Pro WX 3200, 4 GB GDDR5, 4 mDP

6.450.000 ₫

Nvidia Quadro P2200, 5GB, 4 DP

Nvidia Quadro P2200, 5GB, 4 DP

10.500.000 ₫

NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP to DP adapter

NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP to DP adapter

2.550.000 ₫

NVIDIA T400, 2 GB GDDR6, 3 mDP to DP adapters

NVIDIA T400, 2 GB GDDR6, 3 mDP to DP adapters

Gọi để biết giá

NVIDIA T400, 4 GB GDDR6, 3 mDP to DP adapters

NVIDIA T400, 4 GB GDDR6, 3 mDP to DP adapters

Gọi để biết giá