Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Products tagged with 'Catalyst 2960'

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base (WS-C2960+24PC-L)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP   LAN Base (WS-C2960+24PC-L)

$1,289.56

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base (WS-C2960+48TC-L)

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base (WS-C2960+48TC-L)

$1,289.56

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base (WS-C2960+48PST-L)

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base (WS-C2960+48PST-L)

$2,219.29

Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16PS-LL)

Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16PS-LL)

$977.40

Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16TS-LL)

Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16TS-LL)

$637.24

Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac (WS-C2960L-24PS-AP)

Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac (WS-C2960L-24PS-AP)

$1,227.13