Products tagged with 'Catalyst 2960'

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960-X 24 GigE 4 x 1G SFP LAN Base (WS-C2960X-24TS-L)

Catalyst 2960-X 24 GigE  4 x 1G SFP  LAN Base (WS-C2960X-24TS-L)

28.660.000 ₫

Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 1G SFP LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

40.750.000 ₫

Catalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN Base (WS-C2960X-48TS-L)

Catalyst 2960-X 48 GigE  4 x 1G SFP  LAN Base (WS-C2960X-48TS-L)

50.332.000 ₫

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base (WS-C3650-24TS-S)

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base (WS-C3650-24TS-S)

51.700.000 ₫

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services (WS-C3650-24TS-E)

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services (WS-C3650-24TS-E)

93.800.000 ₫

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base (WS-C3650-24TS-L)

Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base (WS-C3650-24TS-L)

40.900.000 ₫