Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

HPE Hard Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HP 146GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (507125-B21)

HP 146GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (507125-B21)

$83.96

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (512547-B21)

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (512547-B21)

$96.88

HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive (765464-B21)

HP 1TB 12G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC 512e 1yr Warranty Hard Drive (765464-B21)

$273.41

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (507127-B21)

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (507127-B21)

$159.31

HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise 3 yr Warranty Hard Drive (627117-B21)

HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Hot Plug Enterprise 3 yr Warranty Hard Drive (627117-B21)

Gọi để biết giá

HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (581284-B21)

HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (581284-B21)

Gọi để biết giá