Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Host connectivity

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP MSA 2040 1Gb SW iSCSI SFP 4 Pk

C8S75A HP MSA 2040 1Gb SW iSCSI SFP 4 Pk

$628.63

HPE External 1.0m (3ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716195-B21)

HPE External 1.0m (3ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716195-B21)

$51.67

HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716197-B21)

HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716197-B21)

$51.67

HPE External 4.0m (13ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716199-B21)

HPE External 4.0m (13ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable (716199-B21)

$115.82

HP SAS Min-Min 1x-2M Cable Assembly Kit (AE470A)

HP SAS Min-Min 1x-2M Cable Assembly Kit (AE470A)

$102.91

HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable (QK734A)

HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable (QK734A)

Gọi để biết giá