DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Micron 8GB 1Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 8GB 1Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

$71.04

Micron 8GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Micron 8GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$85.25

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

$107.64

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$109.80

Micron 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$191.60

Micron 32GB 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$191.60