DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 8GB (1x 8GB) 1Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

1.650.000 ₫

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

2.500.000 ₫

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

4.950.000 ₫

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory 

Warranty : 3 Year

4.750.000 ₫

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

4.650.000 ₫

Micron 64GB (1x 64GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 64GB (1x 64GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

8.400.000 ₫