Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel Consumer SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel SSD 670p Series 512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU512GZX1)

Intel SSD 670p Series 512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU512GZX1)

$77.50

Intel SSD 670p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU010TZX199A39P)

Intel SSD 670p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU010TZX199A39P)

$135.63

Intel SSD 670p Series 2.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU020TZX199A39R)

Intel SSD 670p Series 2.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC (SSDPEKNU020TZX199A39R)

$299.25