Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel Ethernet

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

$38.54

Intel X550-T1 Single Port 10GBase-T Adapter

Intel X550-T1 Single Port 10GBase-T Adapter

$342.30

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC

$365.98

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

$79.66

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

$495.16

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

$161.46