Intel Ethernet

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

895.000 ₫

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC

Intel X550-T2 10GbE Dual Port NIC

8.500.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2

1.850.000 ₫

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

11.500.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

3.750.000 ₫

Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter

Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter

9.500.000 ₫