Memory Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

990.000 ₫

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

2.050.000 ₫

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

1.950.000 ₫

Samsung 32GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 32GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

4.900.000 ₫

Samsung 8GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

Samsung 8GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

1.800.000 ₫

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

1.950.000 ₫