Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Memory Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$42.63

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$88.27

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$83.96

Samsung 32GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 32GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

$144.24

Samsung 8GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

Samsung 8GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

$77.50

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

$83.96