Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel Xeon E3 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)4C/4T, 80W

Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)4C/4T, 80W

$210.55 $165.77

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v6 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v6 (8M Cache, 3.30 GHz)

$227.34 $172.14

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v6 (8M Cache, 3.50 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v6 (8M Cache, 3.50 GHz)

$272.34

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)

$296.30

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1245 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1245 v6 (8M Cache, 3.70 GHz)

$309.37

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1270 v6 (8M Cache, 3.80 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1270 v6 (8M Cache, 3.80 GHz)

$357.30