Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$83.96

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$101.18

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

$191.60

Samsung 128GB 4Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 128GB 4Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Gọi để biết giá

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC LRDIMM Server Memory

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC LRDIMM Server Memory

Gọi để biết giá

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Gọi để biết giá