Aruba Networks

Aruba Networks, trước đây gọi là Aruba Wireless Networks, là một công ty con mạng không dây có trụ sở tại Santa Clara, California của công ty Hewlett Packard Enterprise. Công ty được thành lập tại Sunnyvale, California vào năm 2002 bởi Keerti Melkote và Pankaj Manglik

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch JL259A

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

$1,085.04

Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch JL253A

Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less

$1,715.82

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP Switch JL261A

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP Switch
24 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

$1,328.74

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch JL255A

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports.

$2,075.35

Aruba 2930F 48G 4SFP Switch JL260A

Aruba 2930F 48G 4SFP Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

$1,894.51

Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch JL254A

Aruba 2930F 48G 4SFP+ Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP/SFP+ 1G/10G ports

$2,528.44