Processor E5 v4 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)

6.950.000 ₫

Intel Xeon Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz)

Intel Xeon Processor E5-2699 v4 (55M Cache, 2.20 GHz)

17.500.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 10M Cache, 2.80 GHz

4.400.000 ₫ 2.200.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4  (20M Cache, 2.10 GHz)

7.900.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4 (25M Cache, 2.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2630 v4  (25M Cache, 2.20 GHz)

15.100.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4 (25M Cache, 2.40 GHz)

Intel® Xeon® Processor E5-2640 v4  (25M Cache, 2.40 GHz)

21.127.500 ₫