Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

2th Gen AMD EPYC

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

AMD EPYC 7232P 3.10GHz, 8C/16T, 32M Cache (120W) DDR4-3200

AMD EPYC 7232P 3.10GHz, 8C/16T, 32M Cache (120W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7252 3.10GHz, 8C/16T, 64M Cache (120W) DDR4-3200

AMD EPYC 7252 3.10GHz, 8C/16T, 64M Cache (120W) DDR4-3200 

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7262 3.20GHz, 8C/16T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7262 3.20GHz, 8C/16T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7272 2.90GHz, 12C/24T, 64M Cache (120W) DDR4-3200

AMD EPYC 7272 2.90GHz, 12C/24T, 64M Cache (120W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7282 2.80GHz, 16C/32T, 64M Cache (120W) DDR4-3200

AMD EPYC 7282 2.80GHz, 16C/32T, 64M Cache (120W) DDR4-3200

25.500.000 ₫

AMD EPYC 7302 3GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7302 3GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

Gọi để biết giá