Intel Xeon E

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Xeon E-2124 Processor 8M Cache, up to 4.30 GHz

4.882.900 ₫

Intel Xeon E-2224 Processor 8M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon E-2224 3.4GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (71W)

4.250.000 ₫

Intel Xeon E-2124G Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel Xeon E-2124G, 4 Core, 8MB Cache, 3.4GHz, 4.5Ghz Turbo

3.950.000 ₫

Intel Xeon E-2224G Processor 8M Cache, 3.50 GHz

Intel Xeon E-2224G 3.5GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)

5.490.000 ₫

Intel Xeon E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon E-2226G 3.4GHz, 12M Cache, 6C/6T, Turbo (80W)

6.578.000 ₫

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2126G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

6.451.500 ₫