Intel Xeon E

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E-2226G Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon E-2226G 3.4GHz, 12M Cache, 6C/6T, Turbo (80W)

7.450.000 ₫

Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

7.400.000 ₫

Intel Xeon E-2134 Processor 8M Cache, up to 4.50 GHz

Intel Xeon E-2134 3.50GHz, 8M Cache, 4C/8T, turbo (71W)

6.950.000 ₫

Intel Xeon E-2226GE Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon E-2226GE Processor 12M Cache, 3.40 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon E-2336 2.9GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2336 2.9GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

9.250.000 ₫

Intel Xeon E-2136 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel Xeon E-2136 Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

7.650.000 ₫