MẠNG

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Cisco ASA 5505 ASA5505-SEC-BUN-K9 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

 Cisco ASA 5505 ASA5505-SEC-BUN-K9 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES

$796.56

Cisco ASA 5512-X ASA5512-K9 with SW 6GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES

 Cisco ASA 5512-X ASA5512-K9 with SW  6GE Data  1GE Mgmt  AC  3DES/AES

$1,916.04

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

$193.76

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch JL259A

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

$1,085.04

Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch JL253A

Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less

$1,715.82

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP Switch JL261A

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP Switch
24 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

$1,328.74