Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

MẠNG

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (J4858D)

4.500.000 ₫

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch JL259A

Aruba 2930F 24G 4SFP Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

25.200.000 ₫

Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch JL253A

Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports; PHY-less

39.850.000 ₫

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP Switch JL261A

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP Switch
24 RJ-45 PoE+ autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

30.860.000 ₫

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch JL255A

Aruba 2930F 24G PoE+ (370W) 4SFP+ Switch
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 4 SFP+ 1/10GbE ports.

48.200.000 ₫

Aruba 2930F 48G 4SFP Switch JL260A

Aruba 2930F 48G 4SFP Switch
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 SFP 1G ports

44.000.000 ₫