Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

UDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Micron 16GB 1Rx8 DDR5-4800 ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB 1Rx8 DDR5-4800 ECC UDIMM Server Memory

Warranty : 3 Year

$128.96

Micron 8GB 1Rx16 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Micron 8GB 1Rx16 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Warranty : 3 Year

$53.82

Micron 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Warranty : 3 Year

$66.74

Micron 32GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Micron 32GB 2Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Warranty : 3 Year

$159.31

Micron 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Micron 64GB 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

$368.14

Micron 8GB 1Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Micron 8GB 1Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Warranty : 3 Year

$85.25