Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel Core

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Core i3-10100, 6 MB Cache, 4 Core, 3.6 GHz to 4.3 GHz 65W TDP

Intel Core i3-10100, 6 MB Cache, 4 Core, 3.6 GHz to 4.3 GHz 65W TDP

Warranty : 1 Year

$96.66

Intel Core i3-10105, 12 MB Cache, 6 Core, 3.2 GHz to 4.6 GHz 65W TDP

Intel Core i3-10105, 12 MB Cache, 6 Core, 3.2 GHz to 4.6 GHz 65W TDP

Warranty : 1 Year

$109.80

Intel Core i5-11500 (6 Cores, 12MB Cache, 2.7GHz to 4.6GHz, 65W)

Intel Core i5-11500 (6 Cores, 12MB Cache, 2.7GHz to 4.6GHz, 65W)

Warranty : 1 Year

Gọi để biết giá

Intel Core i7-10700 (8 Core, 16M cache, base 2.9GHz, up to 4.8GHz) DDR4 2933

Intel Core i7-10700 (8 Core, 16M cache, base 2.9GHz, up to 4.8GHz) DDR4 2933

$299.25

Intel Core i7-11700, (16 MB Cache, 8 Core, 2.5 GHz to 4.9 GHz (65W)) TDP

Intel Core i7-11700, (16 MB Cache, 8 Core, 2.5 GHz to 4.9 GHz (65W)) TDP

$299.25

Intel Core i7-12700 (25.0 MB cache, 12 cores, 20 threads, 2.10 GHz to 4.90 GHz Turbo, 65 W)

Intel Core i7-12700 (25.0 MB cache, 12 cores, 20 threads, 2.10 GHz to 4.90 GHz Turbo, 65 W)

$363.83