5300 SATA SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Micron 5300 Pro 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD 

Warranty : 5 Year

3.650.000 ₫

Micron 5300 Pro 960GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 960GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Warranty : 5 Year

4.850.000 ₫

Micron 5200 ECO 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5200 ECO 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

 

Warranty : 5 Year

6.850.000 ₫

Micron 5300 Pro 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

 

Warranty : 5 Year

9.450.000 ₫

Micron 5300 Pro 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD

 

Warranty : 5 Year

17.800.000 ₫

Micron 5300 Pro 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD

 

Warranty : 5 Year

33.900.000 ₫