Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

5300 SATA SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Micron 5300 Pro 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 480GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD 

Warranty : 5 Year

$109.80

Micron 5300 Pro 960GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 960GB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Warranty : 5 Year

$135.63

Micron 5300 Pro 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 1.92TB SATA 6Gb/s 3D TLC NAND 2.5 Inch Enterprise SSD

 

Warranty : 5 Year

$386.65

Micron 5300 Pro 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 3.84TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD

 

Warranty : 5 Year

$766.42

Micron 5300 Pro 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD

Micron 5300 Pro 7.68TB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD

 

Warranty : 5 Year

$1,459.63

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 240GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 240GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive

 

Warranty : 5 Year

$107.64