Products tagged with 'Catalyst 2960'

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base (WS-C2960+24PC-L)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP   LAN Base (WS-C2960+24PC-L)

$1,289.56

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base (WS-C2960+48TC-L)

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base (WS-C2960+48TC-L)

$1,289.56

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base (WS-C2960+48PST-L)

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base (WS-C2960+48PST-L)

$2,219.29

Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16PS-LL)

Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16PS-LL)

$977.40

Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16TS-LL)

Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16TS-LL)

$637.24

Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac (WS-C2960L-24PS-AP)

Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac (WS-C2960L-24PS-AP)

$1,227.13