Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16TS-LL)

Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16TS-LL)

Nhà sản xuất: Cisco Systems
$637.24

Chia sẻ sản phẩm:

Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite (WS-C2960L-16TS-LL)

Tag sản phẩm