Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Cisco Systems

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+48TC-S)

 Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+48TC-S)

$643.70

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24TC-S)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24TC-S)

$375.46

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base (WS-C2960+24TC-L)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base (WS-C2960+24TC-L)

$669.19

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Base (WS-C2960+24PC-L)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP   LAN Base (WS-C2960+24PC-L)

$1,289.56

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24PC-S)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24PC-S)

$927.02

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

$1,160.39