Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 6244 Processor 24.75M Cache, 3.60 GHz

Intel Xeon Gold 6244 3.6G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

70.200.000 ₫

Intel Xeon Gold 6246 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

Intel Xeon Gold 6246 3.3G, 12C/24T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

78.896.000 ₫

Intel Xeon Gold 6246R Processor 35.75M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon Gold 6246R 3.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

78.896.000 ₫

Intel Xeon Gold 6248 Processor 27.5M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Gold 6248 2.5G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

73.850.000 ₫

Intel Xeon Gold 6248R Processor 35.75M Cache, 3.00 GHz

Intel Xeon Gold 6248R 3.0G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

64.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 6250L Processor 35.75M Cache, 3.90 GHz

Intel Xeon Gold 6250L Processor 35.75M Cache, 3.90 GHz

153.000.000 ₫