Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 6242 Processor 22M Cache, 2.80 GHz

Intel Xeon Gold 6242 2.8G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

60.900.000 ₫

Intel Xeon Gold 6242R Processor 35.75M Cache, 3.10 GHz

Intel Xeon Gold 6242R 3.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

60.700.000 ₫

Intel Xeon Gold 6244 Processor 24.75M Cache, 3.60 GHz

Intel Xeon Gold 6244 3.6G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

70.200.000 ₫

Intel Xeon Gold 6246 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

Intel Xeon Gold 6246 3.3G, 12C/24T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

78.896.000 ₫

Intel Xeon Gold 6246R Processor 35.75M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon Gold 6246R 3.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

78.896.000 ₫

Intel Xeon Gold 6248 Processor 27.5M Cache, 2.50 GHz

Intel Xeon Gold 6248 2.5G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

73.850.000 ₫