Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Gold 5220 2.2G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

37.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 5220R Processor 35.75M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Gold 5220R 2.2GHz, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

35.900.000 ₫

Intel Xeon Gold 5222 3.8G, 4C/8T

Intel Xeon Gold 5222 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

24.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 6212U Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Gold 6212U 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

34.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 6222V Processor 27.5M Cache, 1.80 GHz

Intel Xeon Gold 6222V 1.8G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2400

38.400.000 ₫

Intel Xeon Gold 6226 Processor 19.25M Cache, 2.70 GHz

Intel Xeon Gold 6226 2.7G, 12C/24T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933

42.600.000 ₫