Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 5222 Processor 16.5M Cache, 3.80 GHz

Intel Xeon Gold 5222 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

29.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 6212U Processor 35.75M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Gold 6212U 2.4G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

34.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 6222V Processor 27.5M Cache, 1.80 GHz

Intel Xeon Gold 6222V 1.8G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (115W) DDR4-2400

38.400.000 ₫

Intel Xeon Gold 6226 Processor 19.25M Cache, 2.70 GHz

Intel Xeon Gold 6226 2.7G, 12C/24T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933

42.600.000 ₫

Intel Xeon Gold 6226R Processor 22M Cache, 2.90 GHz

Intel Xeon Gold 6226R 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

29.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 6230 Processor 27.5M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Gold 6230 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2933

45.600.000 ₫