Intel Xeon E7 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E7-2850 v2 (24M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E7-2850 v2  (24M Cache, 2.30 GHz)

Gọi để biết giá

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-2803 (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-2803  (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

17.420.000 ₫

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-4809 v3 (20M Cache, 2.00 GHz)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-4809 v3  (20M Cache, 2.00 GHz)

27.520.000 ₫

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-4820 v3 (25M Cache, 1.90 GHz)

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-4820 v3  (25M Cache, 1.90 GHz)

33.800.000 ₫

Intel® Xeon® 15 Cores Processor E7-2870 v2 (30M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® 15 Cores Processor E7-2870 v2  (30M Cache, 2.30 GHz)

95.110.000 ₫

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2820 (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2820  (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

30.020.000 ₫