Intel Xeon E7 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4 20M Cache, 2.10 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4 20M Cache, 2.10 GHz

$1,291.02

Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4 25M Cache, 2.00 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4 25M Cache, 2.00 GHz

$1,585.54

Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 35M Cache, 2.00 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 35M Cache, 2.00 GHz

$2,290.69

Intel® Xeon® Processor E7-4850 v4 40M Cache, 2.10 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4850 v4 40M Cache, 2.10 GHz

$3,169.05

Intel® Xeon® Processor E7-8860 v4 45M Cache, 2.20 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-8860 v4 45M Cache, 2.20 GHz

$4,286.69

Intel® Xeon® Processor E7-8867 v4 45M Cache, 2.40 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-8867 v4 45M Cache, 2.40 GHz

$4,887.86