Intel Xeon E7 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E7-2850 v2 (24M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E7-2850 v2  (24M Cache, 2.30 GHz)

Gọi để biết giá

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-2803 (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-2803  (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

17.420.000 ₫

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-4809 v3 (20M Cache, 2.00 GHz)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-4809 v3  (20M Cache, 2.00 GHz)

27.520.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4 20M Cache, 2.10 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4809 v4 20M Cache, 2.10 GHz

29.352.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4 25M Cache, 2.00 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4820 v4 25M Cache, 2.00 GHz

36.048.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 35M Cache, 2.00 GHz

Intel® Xeon® Processor E7-4830 v4 35M Cache, 2.00 GHz

52.080.000 ₫