• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Tape Drives & Enclosures

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

462828-B21 - HP Smart Array P212/ZM 1-ports Int/1-ports Ext PCIe x8 SAS Controller

$213.14

462828-B21 - HP Smart Array P212/ZM 1-ports Int/1-ports Ext PCIe x8 SAS Controller

HP H221 PCIe 3.0 SAS Host Bus Adapter (729552-B21)

$225.39

HP H221 PCIe 3.0 SAS Host Bus Adapter (729552-B21)

HP SAS Min-Min 1x-2M Cable Assembly Kit (AE470A)

$106.46

HP SAS Min-Min 1x-2M Cable Assembly Kit (AE470A)

HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive (EH920B)

$2,086.82

HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive (EH920B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

$2,620.04

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)

$2,777.64

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)