5300 SATA SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 240GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV240TDS-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 240GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV240TDS-1AW1ZABYY)

$103.34

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 480GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV480TDS-1AW15ABYY)

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 480GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV480TDS-1AW15ABYY)

$163.62

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 960GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV960TDS-1AW15ABYY)

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 960GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV960TDS-1AW15ABYY)

$266.95

Micron Enterprise 5200 ECO 960GB 2.5" SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAK960TDC-1AT16AB)

Micron Enterprise 5200 ECO 960GB 2.5" SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAK960TDC-1AT16AB)

$180.84

Micron Enterprise 5300 PRO 480GB 2.5" SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise 5300 PRO 480GB 2.5" SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY)

$137.78